Selskabsoplysninger

NAVN: J.A.K. Andelskasse Østervrå

ADRESSE: Vrængmosevej 1, 9750 Østervrå

CVR-NR.: 24 25 56 70

Revision

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab

Strandvejen 25, 7900 Nykøbing Mors

Direktion

Steen Møller Nielsen

Hjørringvej 415, 9750 Østervrå

Bestyrelse

Tonni Carlsen (formand)

Rattisoddevej 30

9830 Tårs

Bo L. Nielsen

Mølholtvej 102

9300 Sæby

Ivan Rechter

Nøddevej 78

9310 Vodskov

​Tom Peter Karlsson

Sivsangervej 7

9800 Hjørring

Per Thomsen Nielsen

Skævevej 192

9352 Dybvad

Rene Karlsen

Brøndenvej 41 C

9750 Østervrå

Jens Jensen

Blomstervænget 19

9750 Østervrå

​LEDELSESPÅTEGNING

​Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten pr. 30. juni 2013 for J.A.K. Andelskassen Østervrå.

Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Det er vor opfattelse, at halvårsregnskabet givet et retvisende billede af pengeinstituttets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. juni 2013, samt af resultatet og totalindkomst af pengeinstituttets aktiviteter for første halvår 2013.

Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse af udviklingen i pengeinstituttets aktiviteter og økonomiske forhold, samt et retvisende beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som pengeinstituttet kan påvirkes af.

Østervrå, den 31. august 2013

Direktion

​​KONTAKT J.A.K.

Vrængmosevej 1, 9750 Østervrå

Tlf. 98 95 20 88 / Fax 98 95 20 31

E-mail: jakjak@mail.dk

CVR-nr.: 24255670

Reg.nr. 8412

Swift code : JAOEDK21

Har du mistet dit Visa/Dankort eller har du mistanke om, at det bliver misbrugt?

Kontakt NETS for omgående kortspærring på tlf:

44 89 29 29

ÅBNINGSTIDER​

Mandag - Torsdag

10.00 - 16.00

Fredag

10.00-13.00